Binnenduin, nieuwbouw

3 februari 2020   Laatste nieuws ……..
– Verkoop 28 vrije kavels Zuidelijk Veld:
De gemeente denkt op dit moment na over de verkoopstrategie van de kavels.
Naar verwachting geeft het college van B&W in februari 2020 het groene licht hieraan. Dan komen de kavels in het tweede kwartaal van 2020 op de markt.
Insteek van de verkoopstrategie is dat geïnteresseerden op meerdere kavels kunnen bieden.
De kavel wordt verkocht aan de hoogste bieder !!!!!!!

20 maart 2019
Kavelverkoop Zuidelijk gebied Binnenduin
Voor de verkoop van de gemeentelijke kavels in het Zuidelijk Veld is de volgende stap in het proces gezet: de vaststelling van kavelpaspoorten voor het Zuidelijk Veld. De kavelpaspoorten Zuidelijk Veld Binnenduin zijn een weergave van de planregels en toelichting van het vigerende bestemmingsplan woonwijk Westelijk Beverwijk. In de kavelpaspoorten is in één oogopslag te zien wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn bij de bouw van een woning op één van de kavels. Van de 39 potentiele kavels zijn op dit moment 28 kavels in eigendom van de gemeente Beverwijk. De komende periode (april – juni 2019) wordt op basis van de kavelpaspoorten en het eerder vastgestelde beeldkwaliteitsplan Zuidelijk Veld de verkoopstrategie voor deze kavels opgesteld. Om hoogstwaarschijnlijk nog voor de zomerperiode de verkoop te starten.
Meer over de kavelpaspoorten Zuidelijk Veld Binnenduin:
Kavelpaspoorten Zuidelijk Veld Binnenduin

12-12-2018
Nieuwbouw: 12 geschakelde villa’s aan de Hoge- en Lage Vierschaar.
NELIS heeft een omgevingsvergunning aangevraagd om binnenkort 12 geschakelde woningen te gaan bouwen.
De woningen gaan er als volgt uitzien:

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is POA_3735-Hoge-en-lage-Vierschaar-1024x511.jpg


16-03-218

Jan van der Schoorstraat wordt binnenkort opgeleverd

In april worden de huurwoningen aan de Jan van der Schoorstraat opgeleverd.
Half april 2018 gaat de gemeente de straat definitief inrichten.
Er komt een trottoir langs de woningen, de weg krijgt een waterdoorlatende verharding, en er worden parkeervakken aangebracht.
Op de voorgrond ziet u de zojuist aangelegde bouwweg van de Marco Bakkerstraat.
Hier zullen binnenkort de eerste heipalen de grond in gaan voor 12 rijwoningen.

15-02-2018
Binnenkort inschrijving op vrije kavels Binnenduin – Zuid !
De bewoners van de rond de nieuwbouwwijk Zuidelijk Veld hebben een brief gekregen waarin staat dat de werkzaamheden aan waterpartij en de bouwweg binnenkort zullen beginnen.
Ook staat daarin vermeld dat voor de ca. 30 vrije kavels in het zuidelijk veld versneld aangeboden zullen worden: al in de eerste helft van 2018.
Dit gebied ligt tussen de Brederodelaan en de Creutzberglaan.
Voor de gehele brief klik hier: BRIEF BEWONERS

15-02-2018
Binnenduin 3 jaar eerder volgebouwd!

De gemeente Beverwijk verwacht dat de nieuwe wijk in 2021 al grotendeels vol staat met woningen.
Dit is mogelijk door aankoop van 2 kavels grond, waardoor de bouwweg Annie Palmenlaan nu door getrokken kan worden.
Gevolg: de nieuwe vijvers die mede dienen als wateropvang en de bouwweg kunnen binnenkort aangelegd worden. De bouwweg gaat tot de smalle strook grond (ca 20 m breed) van tuinder Ariz, helemaal in het zuidelijk deel, vlak bij de verlengde Baljuwslaan.

23-12-2017
De schuurwoning

Deze woning wordt de binnenkomer van het Binnenduin, Annie Palmenlaan no. 1

Woningen die in het Binnenduin gebouwd zouden gaan worden moesten in beginsel passen bij en in de sfeer zijn van de landelijke tuinders woningen.
Dat is de opzet van de nieuwe wijk, waarvan in 2004 de eerste onderzoeken en plannen openbaar gemaakt werden.
Bureau Volmer & Partners heeft diverse stedenbouwkundige visies voorgelegd en de 5e visie is in 2009 het bestemmingsplan geworden.

Geweldig !
Gemeente ga zo door en stimuleer woningen zoals we die veelal zien in het tuindersgebied van Beverwijk en Heemskerk !

26-07-2017
Nieuwbouw rijwoningen Binnenduin gebied
De gemeente gaat een omgevingsvergunning afgeven voor een blok van 12 woningen aan de Marco Bakkerstraat.
Bezwaren kunnen komende 6 weken ingediend worden tegen de vergunning. Meer info bij de gemeente Beverwijk.
De woningen komen ten noorden en evenwijdig aan de, nu in aanbouw zijnde 12 woningen, van de Jan van der Schoorstraat te liggen.
Het bouwrijp maken van de grond staat voor september 2017 bij de gemeente in de planning.

06-2017
Nieuwbouw: 20 twee-onder-één-kap + 4 vrijstaande woningen
Op 5 juli 2017 start de verkoop van 24 woningen, die gebouwd worden aan het eind van de Annie Palmenlaan, tegen de Bankenlaan aan.
Inloopavond op 5 juli 2017 van 19.30 – 21.30 in de Smaeckkamer, Westerhoutplein 6, Beverwijk.
Meer weten via de website van DNA makelaars of hier: tussenduinentuin.nl

 

28-11-2016
Nieuwbouw projecten in West Beverwijk, het Binnenduin gebied:

Appartementen en rijwoningen
NELIS is naast de 2 onder 1 kap woningen ook bezig met de ontwikkeling van appartementen en rijwoningen in het middengebied van het Binnenduin (Westelijk Beverwijk).
De appartementen komen aan het eind van de Hoge Vierschaar / Seringenhof te liggen en zullen per auto alleen via de Seringenhof bereikbaar zijn.
Meer zie: Appartementen Seringenhof

De twee rijen  huizen komen aan de Jan van der Schoorstraat te liggen.
Meer zie: Rijwoningen Jan van der Schoorstraat Eén rij woningen wordt door Nelis gebouwd en verkocht, de andere rij door een andere projectontwikkelaar.
Zie: http://nelis.nl/Projecten.aspx

Beverwijk, appartementen Westelijk Beverwijk

Beverwijk, rijwoningen Westelijk Beverwijk

28-11-2016
2-onder-1-kapwoningen
NELIS gaat 8 woningen van het type  2-onder-1-kap bouwen in het nieuwe plangebied Westelijk Beverwijk.
De grond van de eerste acht 2- onder 1-kap woningen ten zuiden van de Annie Palmenlaan, is eigendom van de gemeente Beverwijk en zou in principe als eerste in de verkoop moeten gaan.
De woningen komen aan de dwarsstraten te liggen van de Annie Palmenlaan, t.w. de Hoge Vierschaar en de Lage Vierschaar.
Aan het eind van de Hoge Vierschaar gaat NELIS een appartementen complex bouwen.
De appartementen zullen alleen per auto via de Seringenhof bereikbaar zijn.

Voor meer informatie:
– eerste acht (begin Hoge- en Lage Vierschaar): gemeente Beverwijk, tel 0251-256256
– tweede serie (eind Hoge- en Lage Vierschaar): NELIS, bij interesse kunt u uw contactgegevens mailen naar info@nelis.nl

Beverwijk, 2-onder-1-kapwoningen Westelijk Beverwijk

 

 

Reactiemogelijkheid is gesloten