BINNENDUIN, laatste nieuws

23 maart 2022
Werkzaamheden Zuidelijk gedeelte vanaf 28 maart:
(Overgenomen uit gemeentelijke brief naar kleine groep omwonenden)

Bouwrijp + bouwweg maken
In de komende 6 weken gaat aannemer Germieco aan de slag in het Zuidelijk veld.
De werkzaamheden betreffen:
– – Het op hoogte brengen van de gronden voor de grondverkoop van de reststroken;
Het in orde maken van de kavels;
– – Het doortrekken van de watergang aan de Brederodelaan;
– – Het aansluiten van het riool en de bouwweg op de Baljuwslaan.
Nadat de bouwweg is aangesloten op de Baljuwslaan blijft deze doorgang gesloten
voor auto- en bouwverkeer, (brom)fietsers en voetgangers kunnen wel gebruik
maken van deze route.

Woonrijp maken

Wanneer de bouwrijp werkzaamheden van Germieco klaar zijn, wordt door Heijmans
het achterpad bij de Zeestraat en Creutzberglaan aangelegd.
Later dit jaar wordt het parkeerterrein achter de Zeestraat 235 – 243 aangelegd.
Vanwege de levertijd van de stenen zal dit waarschijnlijk pas in september 2022
worden aangelegd. Hierover ontvangt u bericht als de werkzaamheden worden
uitgevoerd. Deze parkeerplaats wordt dan toegankelijk vanuit de Baljuwslaan.

7 juli 2021
DURA VERMEER gaat binnenkort huizen neerzetten in het Binnenduin onder de fraaie naam: “De Fruitmeester”.
Het gaat om 54 woningen t.w.:
– De Erven:         14  2-onder-1-kap woningen
– De Pluktuin:    21  appartementen
– De Boomgaard: 4  vrijstaande woningen
.                                  4  2-onder-1-kap woningen
– De kassen:      11  rij woningen

Zie voorlopige kavelkaart:

7 april 2021
Oproep aan (nieuwe) bewoners Binnenduin
De wijkgroep Westertuinen – Warande (West Beverwijk) zoekt bewoners van Binnenduin Noord, Midden en Zuid die deel willen nemen in de wijkgroep.
Ook meedenkers en meepraters als gast zijn van harte welkom.
Wij hebben veel contact en overleg met de gemeente Beverwijk over zaken zoals:
– (her) inrichting straten, groen, waterhuishouding enz.
– overlast in alle vormen als geluid, zwerfvuil, milieu enz.
– planning: bouwen, sloten graven, wegen aanleg enz.
– waterbeheersing als afwatering, regelsystemen, doorstroming enz.
– eigenlijk allerlei zaken die voor ons onduidelijk zijn, irritatie geven bij bewoners en/of vragen oproepen.
Daarnaast hebben we vertegenwoordigers bij overleggroepen met TENNET over geluidsoverlast transformator station en TATA Steel betreffend milieu overlast.

Wilt u meedenken of meedoen, neem dan contact op met de secretaris:
info@westbeverwijk.nl

24 februari 2021
Aanvragen voor omgevingsvergunningen Binnenduin vanaf heden op deze site:
Aanvraag omgevingsvergunning

22 februari 2021
Start verkoop 2e fase van 11 vrije kavels in het Binnenduin.
Klik hier, de paarse kavels gaan op 27 februari in de verkoop:
2021 kavelverkoop – 27 februari

17 december 2020

NIEUWSBRIEF #3

Middenveld
Eind 2020 begint het Middenveld van Binnenduin steeds meer vorm te krijgen.
De afgelopen maanden is Heijmans B.V. druk bezig geweest met de inrichting van de openbare ruimte in de Rita Hovinkstraat, Marco Bakkerstraat en een deel van de Annie Palmenlaan.
De straten zijn voorzien van rode klinkers, de wandelpaden zijn aangelegd, de openbare verlichting is geplaatst en het eerste groen is aangebracht in de plantvakken.

Planten en bomen
In 2021 gaan we de volgende stap naar een groene leefomgeving zetten met het planten van de eerste bomen. Dit willen wij graag in goed overleg met alle bewoners doen. Het zal met de huidige coronamaatregelen af en toe even puzzelen zijn hoe we dit het beste kunnen organiseren, maar we hebben er alle vertrouwen in dat we samen in 2021 een mooie stap kunnen zetten naar een groen Binnenduin.

Speeltuin
Ook voor de kinderen in Binnenduin hebben we goed nieuws! In januari 2021 start de aanleg van de speelplek bij de Rita Hovinkstraat. Begin februari kan er dan geschommeld en geklommen worden of natuurlijk heerlijk van de glijbaan af. Een mooi voorbeeld van hoe we samen tot het beste resultaat komen. Wij willen de bewoners en vooral de kinderen bedanken voor het meedenken.

Watergangen
Zo krijgt de openbare ruimte in het Middenveld steeds meer vorm. Een belangrijk element hierbij is ook het water. Germieco B.V. heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan het aanleggen van alle watergangen in Binnenduin. Inmiddels is de sloot aan de achterzijde van de Creutzberglaan bijna klaar. Door extreme regenval deze zomer was er schade ontstaan aan het talud en looppad bij deze sloot. Dat wordt momenteel hersteld. In 2021 wordt de laatste hand gelegd aan de resterende watergangen, met uitzondering van het laatste deel in het Zuidelijk Veld. Ook gaan we dan beginnen met het afgraven van een eerste deel van de vijver.

Nutsvoorzieningen
In het 2e kwartaal van 2021 gaan we ook weer aan de slag met de nutsvoorzieningen in Binnenduin. De netleveranciers gaan dan het hoofdleidingentracé in het Middenveld doorleggen naar het Zuidelijk Veld.

Zuidelijk veld
Eerste fase verkoop kavels Binnenduin gesloten
Onder het genot van een bakje in chocolade gedipte aardbeien en met een plattegrond in de hand konden geïnteresseerden op 3 oktober jl. de vrije kavels in het Zuidelijk Veld van Binnenduin bekijken. Dat ging anders dan anders vanwege corona; de makelaar had hiervoor een drive thru georganiseerd: met de auto of op de fiets kon je een rondje rijden door het gebied langs de verschillende kavels.
De drive thru was het startmoment van de verkoop van de 26 vrije kavels van de gemeente in het Zuidelijk Veld. Degenen die werkelijk een kavel wilden kopen, konden tot en met 3 december 2020 een inschrijving doen. We kijken terug op een succesvolle verkoopperiode. Met als voorlopig resultaat dat er een reservering is voor 23 van de 26 kavels. Op maandag 14 december jl. zijn alle inschrijvers geïnformeerd over de uitslag. Na een korte bedenktijd voor de toekomstige kopers worden in januari 2021 de koopovereenkomsten gesloten. Mocht één van de aspirantkopers afzien van de koop van een kavel, dan zal de betreffende kavel worden aangeboden aan de inschrijver die dan het hoogste bod heeft gedaan.
In de 2e helft van 2021 start de verkoop van de 2e fase van de vrije kavels in het Zuidelijk Veld.

Parkeerterrein Creutzberglaan
Vanaf 19 december 2020 kunnen de bewoners van de Creutzberglaan hun auto parkeren op het nieuwe parkeerterrein bij Creutzberglaan 28-26. De afgelopen tijd was dit terrein nog in gebruik voor de bouw van de woningen aan de Creutzberglaan 26-26a. Nu deze woningbouw het eindpunt nadert kan het terrein ook gebruikt worden voor parkeren.
Voor de bouw van de woningen zal het parkeerterrein de komende drie maanden nog wel een aantal keer gebruikt worden door de aannemer van deze woningen, voor onder andere leveranties. Daarom is ervoor gekozen om het parkeerterrein eerst tijdelijk aan te leggen. Het kan dus goed zijn dat er af en toe nog wat overlast is in de vorm van een beperkte beschikbaarheid van het parkeerterrein (overdag). We vragen jullie begrip hiervoor.
Het moment van definitieve aanleg zullen wij in goed overleg met de buurt bepalen. Dan plaatsen wij ook meteen een nieuwe opstelplek voor de afvalbakken.

Vragen over Binnenduin?
Blijf niet rondlopen met uw vraag. Maar stel deze gerust. We willen uw vraag graag beantwoorden.

Vragen over bouw- en woonrijp maken
Hiervoor kunt u rechtstreeks terecht bij de medewerkers van Germieco en Heijmans. Bereikbaar op werkdagen tussen 8:30 en 16:00u
Germieco
Stefan Baars
06-11160204
Heijmans infra
Jacco Rozendaal
06-20000281
Een compliment, een klacht, of overige vragen voor Heijmans met betrekking tot dit project kunt u e-mailen naar: binnenduin@heijmans.nl

Vragen over groen, afvalinzameling, verkeer, grondverkoop of meldingen over de openbare ruimte.
Neem contact op met de civiel toezichthouder van de gemeente.

Gemeente Beverwijk
Barend Jansen
0251-256 256

 

.

.

.

Reactiemogelijkheid is gesloten