Appartementen gebouw Seringenhof

Last update: 9 februari 2017

Projectontwikkelaar NELIS biedt op zijn website appartementen te koop aan, aan het eind van de Seringenhof in het Binnenduin gebied.
In het officiële bestemmingsplan Binnenduin 2009 staat dit gebouw aangemerkt als Gemengde Doelen.
In de raadscommissie vergadering van 8 december 2016 en in de wijkgroep vergadering van 10 januari 2017 werd door de gemeente niet duidelijk gemaakt wat de bedoeling is met deze bestemming.

LET OP .. Dit is niet de tekening van het bestemmingsplan, maar het getoonde beeldkwaliteitsplan aan de Raadscommissie (8 dec) en op de vergadering van de Wijkraad (10 jan) !
Hierin staan een paar gebouwen en parkeerplaatsen getekend die niet volgens het bestemmingsplan zijn. Ook zijn hier de 2 appartementen gebouwen volledig weggelaten. De woningen links onderaan zijn verdubbeld in aantal !

 

Zo zou het er volgens de regels van het Bestemmingsplan 2009 er uit komen te zien:

A: Laagbouwcluster 2 x 4 woningen
B: Lage gestapelde bouw rond een plein. Dit cluster bestaat uit (gelijkvloerse appartementen in 2, 3 en 4 lagen).
C. Gestapelde bouw aan een plein. Dit cluster bestaat uit appartementen in 2, 3 en 4 lagen en maatschappelijke doeleinden van 2 bouwlagen.

 

Gemengde Doelen:
 In het bestemmingsplan, aangenomen in 2009, staat dat met Gemengde Doelen (rechts onderaan eind Seringenhof) wordt bedoeld een dubbel bestemming van wonen en maatschappelijke voorzieningen, zoals: culturele, sociale, educatieve,  dagverblijven en voorzieningen voor buitenschoolse opvang en religieuze doeleinden.
Volgens de bouwvoorschriften:
1.  Max. 12 woningen op max 700 m², in het zuidelijk deel van het vak
2. Maatschappelijke voorzieningen max 400 m² + bedrijfsvloeropp. max 800 m² in het noordelijk deel van het vlak

LET OP, er staat ook:
– “In de bestemmingsregeling is rekening gehouden met een gehele of gedeeltelijke functieverschuiving van maatschappelijke functies naar woonfuncties.”

Met andere woorden: in plaats van maatschappelijke voorzieningen kunnen ook woningen gebouwd gaan worden  !

Conclusie:
De gemeente wil nog geen officiële mededelingen doen over hoe het appartementen gebouw er uit gaat zien en hoeveel woningen NELIS in dit gebouw gaat realiseren.
Deze tekening in de presentatie  is het door de gemeente goedgekeurde “schetsplan”.
Dit houdt in dat Nelis op deze manier het gebouw gaat realiseren.

Is dit volgens de regels van het definitieve bestemmingsplan 2009 ?
Lees op de subpagina de voorschriften: Bouwregels Gemengde Doelen

Zodra Nelis de omgevingsvergunning indient, weten we meer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactiemogelijkheid is gesloten