RUIMTELIJKE-ORDENING

Zaken als woningbouw, herinrichting straten, opbrekingen e.d. die actueel zijn worden op de subpagina’s weergegeven.

Als u iets tegenkomt wat van belang is voor het westelijk deel van Beverwijk, wilt u dit dan doorgeven aan de webmaster van deze site van West Beverwijk: webmaster@westbeverwijk.nl

Reactiemogelijkheid is gesloten