Participatie wijkgroep in werkgroepen

Naast de veelvuldig overleg met de gemeente Beverwijk, participeert de wijkgroep in werkgroepen als Tata Steel Buren overleg, Luchtmeetnet IJmond, Duurzaamheid energie en Tennet m.b.t. geluidsoverlast.

In de sub-pagina’s leest u meer over de werkgroepen

Reactiemogelijkheid is gesloten