LIANDER

Netverzwaring in ons gebied door Liander
Liander versterkt het stroomnet in onze wijk: er komen extra stations en er wordt gewijzigd in de bekabeling en aansluitingen.
Enkele leden van de wijkgroep hebben rechtstreekse contacten met de omgevingsmanager van Liander. Ervaringen tot nu toe: locatie trafostations hier en daar aangepast na eerste ontwerp, niet heien maar trillingvrij funderen, aankleding trafostations in overleg bepaald.
Als er vragen zijn, dan graag contact opnemen met info@westbeverwijk.nl.

Reactiemogelijkheid is gesloten