Herinrichting WARANDE

16 januari 2024 Fase 2 Voor wat betreft antwoord op je vragen, de werkzaamheden (fase 2) lopen nog volgens planning. Ondanks het bar slechte weer van de laatste maanden! Aannemer Bos Infra heeft hard gewerkt en hervat 8 januari de werkzaamheden met de Crocuslaan. Dat duurt ongeveer 6 weken. De bewoners zijn hier voor de kerst al over geïnformeerd. Het deel Laan van Blois, tussen Brederodelaan en Warande, is daarna aan de beurt. Zie bijlage. De verwachting is dat fase 2 van de herinrichting op 1 juli 2024 klaar is. Het groen loopt daar achteraan. Binnenkort gaat een nieuwe brief met informatie naar de bewoners over de werkvolgorde van fase 2. De wijkgroep krijgt daar een afschrift van. Fase 3 Voor wat betreft fase 3, we zijn onlangs gestart met het uitvoeringsontwerp (tekeningen en opstellen aanbestedingscontract). Dat uitvoeringsontwerp is medio 2024 klaar. Daarna wordt het werk aanbesteed. De aanbestedingsprocedure duurt ongeveer 3 maanden. Zodra een aannemer is geselecteerd (najaar 2024), maken we een planning van de uitvoering voor dat we starten. Die planning heeft nog wat onzekerheden in zich. Allereerst hangt de planning af van of we tot prijs overeenstemming komen met een aannemer, dat is altijd afwachten. Verder hebben ook werkzaamheden van Liander invloed op onze planning.  Liander heeft namelijk onlangs aangegeven alsnog de werkzaamheden uit te voeren voor het uitbreiden van de stroomcapaciteit in de wijk Warande, die Liander eerder had stopgezet vanwege discussie met de gemeente over grondrechten. Hoe die plannen er precies uitzien en wat dat betekent voor onze rioolwerkzaamheden weet ik nog niet. Daarvoor treed ik in overleg met Liander. Verder ga ik de uitvoeringsplanning van fase 3 ook afstemmen met plan Binnenduin, waar woonrijp maak werkzaamheden staan gepland. Deze afstemming is nodig om de bereikbaarheid in de omgeving te waarborgen en voldoende parkeercapaciteit over te houden tijdens de wegwerkzaamheden. Wanneer de uitvoering van fase 3 van de Herinrichting wijk Warande start is dus nog onzeker. De PWN werkzaamheden aan de waterleiding in fase 3 zijn klaar en de overige nutsbedrijven zijn ook klaar in fase 3. Klaas Dekkers Projectleider team Ingenieursbureau Gemeente Beverwijk Vanaf 2020 tot 2025 wordt de wijk Warande opnieuw ingericht. Hierdoor kan de straat opnieuw ingericht worden. Bewoners krijgen de kans om hierover mee te denken. Lees de samenvatting en wat de bewoners ingebracht hebben aan ideeën: Reacties bewoners wijk Warande Kaart faseringen (planning loopt inmiddels uit):

Reactiemogelijkheid is gesloten