GASUNIE en WATERSTOF

Waterstofnetwerk in het Noord Zee Kanaal Gebied (H2 in NZKG)
Sinds de zomer van 2022 heeft de wijkgroep WestBeverwijk regelmatig overleg met de Gasunie over de aanleg van een gasleiding voor Waterstofgas naar Tata Steel, aftakkend van de waterstofring van Nederland die globaal gezegd ligt langs de A9 (hergebruik van een grote aardgasleiding die niet meer nodig is). 1
8 Maart 2024 was de laatste bijeenkomst: daar is aangekondigd dat in de loop van apr 24 de c-NRD voor dit project in de inspraak komt.
Lees meer over het waterstofnetwerk in het Noordzeekanaalgebied

Reactiemogelijkheid is gesloten