CONTACT

Secretaris Wijkgroep Westertuinen Warande
Frans Backus
Email: info@westbeverwijk.nl

Webmaster website West Beverwijk
……………..vacature ………..

Gebiedsmanager-West
Vincent Boelhouwer
Email: V.Boelhouwer@Beverwijk.NL
Tel. 0251-256256

Buurtbemiddeling Beverwijk
Wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2
Email: info@buurtbemiddelingbeverwijk
Tel: 0251-300375

GGZ Meldpunt voor burgers
Email: ggdvangnet@ggdkennemerland.nl
Tel: 023-5159998

POLITIE landelijk nummer: 0900-8844
Wijkagent: Lyske Hartman

MISDAAD ANONIEM: 0800-7000

Repair Café
Anja Wilbrink
Email: anjawilbrink@ziggo.nl
Tel: 06-57941572

Sociaal team, MEE & de Wering en Socius MD
Locatie: Buurthuis Wijk aan Duin, Wilgenhoflaan 2C in Beverwijk
Openingstijden: maandag t/m vrijdag, 9.00 tot 13.00 uur
Telefoonnummer: (0251) 50 80 50
E-mail: info@sociaalteambeverwijk.nl

Reactiemogelijkheid is gesloten