Wijkgroep + TENNET

De wijkgroep wordt door één of meerdere leden vertegenwoordigd in voorlichting en inspraak avonden bij het bouwen van het Trafo station en het leggen van kabels in of nabij West Beverwijk.

4 mei 2022 zijn openbaar gemaakt:
– notulen van 19 april 2022 notulen
– presentatie powerpoint van 19 april 2022
– bewonersbrief

– presentatie powerpoint van 19 april 2022


– bewonersbrief

Reactiemogelijkheid is gesloten