Verslag vergaderingen Wijkgroep

CONCEPT zonder item 4c (volgt nog)

Kort verslag van de vergadering van de Wijkgroep Westertuinen-Warande

Plaats:                  Montessorischool
Datum:                 12 november 2019
Tijd:                       19:30-21:00

 1. Opening en vaststellen agenda
  Rondje kennismaken met nieuw lid RJ
 2. Aanwezig: RJ, TC, JH, FB, HvB, LB, EV, JB, PPR (gast)
  Afbericht: RvB, IH, TvdK, HK, AT, KF
 3. Input van Publieke Tribune (verplicht aanmelden) en/of gastsprekers
 4. Woonwijk “Binnenduin”:
  1. Laatste ontwikkelingen en nieuws

Gehoord/gezien: woningen in noord-westhoek opgeleverd, sloten deels op maat gemaakt en gebaggerd, in de komende weken worden hagen geplant door de gemeente en wordt parkeerplaats Bankenlaan in Stelconplaten uitgevoerd, definitief bestraten van dit noord-westelijk deel van de wijk  start in mrt20, rommel langs Annie Palmenlaan opgeruimd, tijdelijk extra grote containers geplaatst voor afvoer verhuismateriaal nieuwe bewoners e.d., speelplaats Montessorischool door deel wijkgroep bekeken op 1nov19.

 1. Waterhuishouding
 2. Terugkoppeling van gesprek met C. Nelis over GD-complex
  << tekst nog in de maak>>
 3. Germieco: wel app, geen website / website gemeente?
  Geen reacties op emails ontvangen; wordt vervolgd.
 4. Reinheid
  1. Ervaringen “Geen bladkorf”
   Er zijn enkele vragen gekomen omtrent het niet-plaatsen van bladkorven: men betreurt het dat ze er niet zijn. Veel blad rond Kraaienest/Laan van Blois, Gladiolenlaan.
   Afvalinzamelbeleid in onze buurt: Extra kliko voor plastic, blik en drinkpakken.
   -Plaatsen groot vuil naast container

Er is nog geen reactie van de gemeente ontvangen op de verzonden brief.

 1. Veiligheid/verkeer
  1. Ervaringen met proef verkeer rond scholen Laan van Blois
   Verschillende meningen: minder chaos rond Vijverhoef en Montessorischool; nog steeds auto’s die in onjuiste richting rijden;
   Constatering: gebrek aan publiciteit: niets in huis-aan-huis-bladen, niets in NHD, niets op website ven Beverwijk en geen zichtbare handhaving. HvB neemt contact daarover op met gemeente.
   Westelijke doorfietsroute: voorstel rotonde Warande-Zeestraat; zie https://www.beverwijk.nl/inwoners-ondernemers/doorfietsroute-2-warande-zeestraat-westerhoutplein_42626/
   Snelheidsmeting Warande

Niets gehoord van gemeente over de 4 meetplaatsen. FB zal cijfers opvragen bij gemeente.Ervaringen met proef afsluiting Alkmaarseweg-Noord
Ervaringen:
Plesmanweg tussen Randweg en pizza-rotonde veel drukker geworden en er wordt (te) hard gereden.
Wegdek Plesmanweg is slecht (hoewel 4 jr geleden geasfalteerd); daardoor meer geluidsoverlast
Ook meer overlast in Maerten van Heemskerkckstraat/Lunetten en op Kuikensweg-Bastion-Krayenhofflaan.
Oversteek Gladiolenlaan over Plesmanweg veel gevaarlijker door drukte en snelheid.
Er zijn tellingen gaande.
Afspraak: wethouder BvdB en verkeerskundige uitnodigen voor onze vergadering van 14jan20 (FB) met als insteek om zowel de proef Alkmaarseweg als Laan van Blois te evalueren.

 1. Algemeen
  1. Ingekomen en uitgegane stukken
 2. Ruimtelijke ordening
  1. Inventariseren van wensen bij rioolvervanging en herinrichting gebied globaal ten westen van Warande tussen Plantage en Baljuwslaan: status
   JH is bezig met enkele omwonenden in zijn woonomgeving.
 1. Groenvoorzieningen
  1. Zie punt Reinheid
 1. Milieu & Gezondheid
  1. IJmond-burentafel (Hans & Frans)
   1. Inzamelen klachten t.b.v. overleg 10dec19
    Graag klachten doorgeven aan FB (naast zelf melden bij stofmelder, overheid, Tata Steel, e.d.).
    Nieuwe schrotbehandelplaats

Toegelicht door FB
Net op Zee:

  1. stand van zaken
   Toegelicht door FB.
 1. vergadering op 13 en 21dec19
  ontwerpbesluit voor vernieuwde vergunning ter inzage (De Beverwijker 31okt19 pag 23 of www.bureau-energieprojecten.nl of stadhuis Beverwijk)
 1. Beverwijk Aardgasvrij (Frans)
  Donderdag 12 december is een toelichting over dit onderwerp in het stadhuis vanaf 19.30 uur
 1. Hollandse Luchten (fijnstofmeting; kaart https://hollandseluchten.waag.org/kaart/)(Frans)
  Toegelicht door FB.

 

 1. Welzijn / Zorg
 2. Vaststellen verslag van vorige vergaderingen : pm
 3. Actielijst
 4. PR & Communicatie
  1. Burgerparticipatie: hoe kunnen andere wijken gestimuleerd worden, kunnen wij als voorbeeld dienen, etc. (vraag van wethouder vdBerg)?
   Dit is volgens de wijkgroep een taak van de gemeente.
   Versterken/vergroten van de wijkgroep Westertuinen-Warande-Binnenduin: idee-vorming, het betrekken resp. werven van de nieuwe bewoners in Binnenduin

JH heeft een concept-brief opgeteld die huis-aan-huis bezorgd kan worden. Aanvullingen nog te verwerken zoals kaartje van gebied toevoegen, Binnenduin expliciet toevoegen, website vermelden.

 1. Mededelingen / Rondvraag
  1. Rondvraag
   PPR gaat ook meedoen als (nieuw) lid. FB zal ledenlijst (voor alleen intern gebruik) actualiseren.
 1. Mededelingen
 2. Agendapunten voor vergadering op 14jan20
 1. Sluiting

 

 

Reactiemogelijkheid is gesloten