Agenda volgende vergadering


Last update : 25 april 2018

Iedereen is welkom en kan aan het begin van de vergadering vanaf de Publieke Tribune punten inbrengen.
Vanaf de Publieke Tribune kunt u de hele vergadering volgen, maar ook tijdens de vergadering  de zaal verlaten.
Als toehoorder of belangstellende dient u zich, vanwege organisatorische redenen, wel te melden .
Melden d.m.v. een mailtje naar:  info@westbeverwijk.nl

NB: Soms kan het handig zijn om van te voren een onderwerp te melden, zodat wij ons daarop kunnen voorbereiden.

Agenda Wijkgroep Westertuinen-Warande

Plaats:                 Montessorischool
Datum:                12 juni 2018 (niet 8 mei i.v.m. schoolvakantie)
Tijd:                      19:30-21:00 uur

 

 

 

 

Reactiemogelijkheid is gesloten