Agenda volgende vergadering

Iedereen is welkom en kan aan het begin van de vergadering vanaf de Publieke Tribune punten inbrengen.
Vanaf de Publieke Tribune kunt u de hele vergadering volgen, maar ook tijdens de vergadering  de zaal verlaten.
Als toehoorder of belangstellende dient u zich, vanwege organisatorische redenen en CORONA, wel te melden .
Melden d.m.v. een mailtje naar:  info@westbeverwijk.nl

NB: Soms kan het handig zijn om van te voren een onderwerp te melden, zodat wij ons daarop kunnen voorbereiden.

 

Agenda Wijkgroep Westertuinen-Warande

Plaats:                  Paviljoen Westerhout, Westerhoutplein 3
Datum:                 8 september 2020
Tijd:                       19:30-21:00

Doorgestreepte punten komen niet in deze vergadering aan de orde, later i.v.m. tekort tijd.

 1. Opening, huisregels Covid-19 en vaststellen agenda
 2. Aanwezig/afwezigheidsberichten
 3. Input van Publieke Tribune (verplicht aanmelden) en/of gastsprekers
 4. Bijpraten wijkgroep over woonwijk “Binnenduin” door S. Lanson (projectleider gemeente Beverwijk): activiteiten, planningen, plannen, “incidenten”, vragen, etc.
 5. Welzijn / Zorg / Veiligheid:
  1. over de wijk van en naar de politie: uitwisseling met J. Knaap (politie Kennemerland)
  2. bespreken concept-notitie “Onderwijs in de wijk”, email van 2mrt20 (Joop en Herke)
 1. Veiligheid/verkeer
  1. Ervaringen met proef verkeer rond scholen Laan van Blois: status
  2. Oversteek Plesmanweg bij Gladiolenlaan: status
 1. Reinheid en Groenvoorzieningen
  1. Plaatsen groot vuil naast container: status brief naar gemeente
 1. Algemeen
  1. Ingekomen en uitgegane stukken
 2. Ruimtelijke ordening
  1. Herinrichting gebied globaal ten westen van Warande tussen Plantage en Baljuwslaan: status
 1. Milieu & Gezondheid
  1. IJmond-burentafel (Frans)
   1. Inbreng wijkgroep voor volgende bijeenkomst (22sep20) (Frans)
  2. “Programma Tata Steel 2020-2050” (opgesteld door IJmond-gemeentes en provincie, besproken in Haarlem, te bespreken in september in gemeenteraden)
  3. Net op Zee (Frans):
   1. stand van zaken
   2. klankbordgroep geluid (volgende bijeenkomst 24sep20)
    — klankbordgroep bouw (in oprichting)
    — inloopbijeenkomst over bouw
    — Beverwijk Aardgasvrij en Transitie Warmte (Frans): geen nieuws
    — Hollandse Luchten (fijnstofmeting); status) (Frans)
 1. Vaststellen verslag van vorige vergaderingen : pm
 2. Actielijst
 3. PR & Communicatie
  1. Concept-brief voor versterken/vergroten van de wijkgroep Westertuinen-Warande: idee-vorming, het betrekken resp. werven van de nieuwe bewoners in Binnenduin
 1. Mededelingen / Rondvraag
  1. Rondvraag
  2. Mededelingen
  3. Agendapunten voor vergadering op 10nov20
 2. Sluiting

 

 

Reactiemogelijkheid is gesloten