Agenda volgende vergadering

Iedereen is welkom en kan aan het begin van de vergadering vanaf de Publieke Tribune punten inbrengen.
Vanaf de Publieke Tribune kunt u de hele vergadering volgen, maar ook tijdens de vergadering  de zaal verlaten.
Als toehoorder of belangstellende dient u zich, vanwege organisatorische redenen, wel te melden .
Melden d.m.v. een mailtje naar:  info@westbeverwijk.nl

NB: Soms kan het handig zijn om van te voren een onderwerp te melden, zodat wij ons daarop kunnen voorbereiden.

 

Agenda Wijkgroep Westertuinen-Warande

Plaats:                 Montessorischool
Datum:                 11 september 2018
Tijd:                      19:30-21:00 uur

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Aanwezig/afwezigheidsberichten
 3. Input van Publieke Tribune (verplicht aanmelden) en/of gastsprekers
 4. Woonwijk “Binnenduin”:
  1. Binnenduin: terugblik op info-avond gemeente op 20 juni 2018 en overleg met wethouder vd Berg c.s. op 24 juli 2018
  2. Stand van zaken, laatste nieuws
 1. Reinheid
  1. Proef met bladkorven: stand van zaken
 1. Veiligheid/verkeer
  1. Terugblik op overleg met wethouder vd Berg c.s. op 24 juli 2018
  2. Aangekondigde verkeerstelling Laan van Blois e.o.
  3. Laatste nieuws over:
   1. verkeerssituatie rond Montessorischool en ’t Kraaienest (Jan):
   2. Reconstructie/herinrichting Wingerd en Westertuinen:
    – 30-km uitbreiden in gehele gebied ten westen van Warande en ten zuiden van Plantage
    – Kruispunt Laan van Blois-Plantage
    – Blijvend parkeerprobleem op de Zeestraat en de verleende parkeerkruizen, waarbij die bewoners niet in de tuin parkeren maar op het kruis of vaak zelfs op een gewone parkeerplaats en staat de hele dag het kruis leeg. Parkeerplaats extra in nieuwe plan hard nodig
    – Snelheid Waranda graag onder de loep (Tiny)
 1. Algemeen
  1. Ingekomen en uitgegane stukken
 2. Ruimtelijke ordening
  1. Creutzberglaan 115: stand van zaken (Hans?)
  2. Aansluiting windmolens-op-zee aan het net-op-land (Frans)
 1. Groenvoorzieningen
  1. Zie punt Reinheid
  2. Het schouwen van beken langs Bankenlaan en Aardbeiencroft
 1. Milieu & Gezondheid
  1. ?
 2. Welzijn / Zorg
  1. Terugblik op straatrommelmarkt op 8 september 2018
 3. Vaststellen verslag van vorige vergaderingen : pm
 4. Actielijst
 5. PR & Communicatie
  1. Burgerparticipatie: hoe kunnen andere wijken gestimuleerd worden, kunnen wij als voorbeeld dienen, etc. (vraag van wethouder vdBerg)?
  2. Versterken/vergroten van de wijkgroep Westertuinen-Warande: idee-vorming
 1. Mededelingen / Rondvraag
  1. Rondvraag
  2. Agendapunten voor vergadering in november

   16. Sluiting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactiemogelijkheid is gesloten