Agenda volgende vergadering


Last update : 25 april 2018

Iedereen is welkom en kan aan het begin van de vergadering vanaf de Publieke Tribune punten inbrengen.
Vanaf de Publieke Tribune kunt u de hele vergadering volgen, maar ook tijdens de vergadering  de zaal verlaten.
Als toehoorder of belangstellende dient u zich, vanwege organisatorische redenen, wel te melden .
Melden d.m.v. een mailtje naar:  info@westbeverwijk.nl

NB: Soms kan het handig zijn om van te voren een onderwerp te melden, zodat wij ons daarop kunnen voorbereiden.

 

Agenda Wijkgroep Westertuinen-Warande

Plaats:                 Montessorischool
Datum:                 12 juni 2018
Tijd:                      19:30-21:00

 

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Aanwezig/afwezigheidberichten
 3. Input van Publieke Tribune (verplicht aanmelden) en/of gastsprekers
 4. Kennis maken en in gesprek met burgemeester Smit en wijkagent Jan Knaap
 5. Woonwijk “Binnenduin”:
  a. Vervolg ná vorige wijkgroep op 13 maart 2018
  b. aanpassingen waterloop Binnenduin gebied en gevolg. Met name afspraken omtrent aandacht water stroming, onderhoud en wie is nu verantwoordelijk en wie is het aanspreekpunt.stand van zaken,
  c. laatste nieuws, ontwikkelingen
 6. Reinheid
  1. Bladkorven: waar wat hoe op proef
  2. verzoek om samen met Wijk aan Zee een schoonmaakactie uit te voeren tussen Beverwijk en Wijk aan Z
 1. Veiligheid/verkeer
  1. Laatste nieuws over:
   I. verkeerssituatie rond Montessorischool en ’t Kraaienest (Jan):
   II. Reconstructie/herinrichting Wingerd en Westertuinen:
   III. 30-km uitbreiden in gehele gebied ten westen van Warande en ten zuiden van Plantage
   IV. Kruispunt Laan van Blois-PlantageB.  blijvend parkeerprobleem op de Zeestraat en de verleende parkeerkruizen, waarbij die bewoners niet in de tuin parkeren maar op het kruis of vaak zelfs op een gewone parkeerplaats en staat de hele dag het kruis leeg. Parkeerplaats extra in nieuwe plan hard nodig
 1. Algemeen
  1. Ingekomen en uitgegane stukken
 2. Ruimtelijke ordening
  1. Creutzberglaan 115: stand van zaken (Hans)
 1. Groenvoorzieningen
  1. Zie punt Reinheid
 1. Milieu & Gezondheid
  1. ?
 1. Welzijn / Zorg
 2. Vaststellen verslag van vorige vergaderingen (9 januari 2018 en 13 maart 2018)

 

 1. Actielijst
 2. PR & Communicatie
 1. Mededelingen / Rondvraag
  1. Rondvraag
 2. Sluiting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactiemogelijkheid is gesloten