Agenda volgende vergadering

Iedereen is welkom en kan aan het begin van de vergadering punten inbrengen.
Vanaf de Publieke Tribune kunt u de hele vergadering volgen, maar ook tijdens de vergadering  de zaal verlaten.
Als toehoorder of belangstellende dient u zich te melden d.m.v. een mailtje naar:  info@westbeverwijk.nl
——————————————————

 

Agenda Wijkgroep WestBeverwijk

Plaats:   Paviljoen Westerhout, Westerhoutplein 3
Datum: 2 juli 2024
Tijd:     19:30 – streven 21:00 uur

Voorlopige onderwerpen die aan de orde zullen komen:
– Binnenduin, voortgang bebouwing, beplanting, bestrating, planning en toezichthouders
– herinrichting wijk warande, aanbesteding fase 3, handhaving
– Liander netverzwaring, graafwerkzaamheden en trafohuisjes
– fietspad langs de randweg (N197)
– flyer van wijkgroep
– waterstof netwerk H2 NZKG
– Net op Zee
– Heracles Groen Staal
– geluidbelasting IJmond

Reactiemogelijkheid is gesloten