Wijkgroep

De Wijkgroep Westertuinen-Warande komt op de oneven maanden bij elkaar in de Montessorischool aan de Laan van Blois, uitgezonderd de maand juli.
Tot nog toe is de afspraak elke 2e dinsdag van de maand om 19.30 uur. De vergaderingen eindigen om 21.00 uur.
Naast deze bijeenkomsten wordt via email contact met elkaar gehouden en als het nodig is ook beslissingen genomen via email.

Iedereen is welkom en kan aan het begin van de vergadering vanaf de Publieke Tribune punten inbrengen.
Vanaf de Publieke Tribune kunt u de hele vergadering volgen, maar ook tijdens de vergadering  de zaal verlaten.
Als toehoorder of belangstellende dient u zich, vanwege organisatorische redenen, wel te melden .
Melden kan d.m.v. een mailtje naar:  info@westbeverwijk.nl

NB: Soms kan het handig zijn om van te voren een onderwerp te melden !

Reactiemogelijkheid is gesloten