Wijkgroep + TATA steel

De wijkgroep wordt door één of meerdere leden vertegenwoordigd in voorlichting en inspraak avonden van TATA Steel.
Hieronder verslagen, presentaties en mededelingen van deze bijeenkomsten.
_______________________

Een aantal leden van de burentafel van Tata Steel is op 25apr22 in een bijeenkomst ingelicht over de komst van een Waterstof-fabriek op het terrein van Tata Steel.
De fabriek is van HyCC, staat op terrein van Tata Steel, en krijgt water en stroom van Tata Steel, en levert waterstof en zuurstof aan Tata Steel.

Locatie: net ten westen van het in aanbouw zijnde transformatorstation van Tennet.

Bijgaande de presentatie zoals in die bijeenkomst getoond, en het verslag van die bijeenkomst.

Reactiemogelijkheid is gesloten