Verslag bijeenkomst duurzame warmte

Op woensdag 13 februari is er in het stadhuis in Beverwijk een bijeenkomst geweest over duurzame warmte.

Ook Beverwijk moet overstappen van fossielen brandstoffen naar duurzame energie bronnen. Deze avond was bedoeld als verkenning, gedeeld met raadsleden en de klankbordgroep.

Meer weten wat er besproken is, lees dan het verslag van die avond:

verslag-bijeenkomst-verkenning-duurzame-warmte-beverwijk-

.

.

.

.

Reactiemogelijkheid is gesloten