Verkeer Laan v. Blois

Laatste nieuws:
De gemeente is bezig met een voorstel om een aantal wegen éénrichting verkeer te maken.
Eén en ander gaat veranderen vanwege te grote verkeersdruk en veiligheid in gebied Binnenduin en alle straten rond de scholen.
Op het ogenblik wordt onderzocht hoe de verkeerssituatie gaat worden en wat voor effect het heeft op de omgeving.

Handtekeningen actie verkeersmaatregelen
Bewoners van de Laan van Blois, Seringenhof en Hazelaarhof hebben een handtekening actie georganiseerd.
Reden: de bebording van de gedwongen rijrichting op een aantal dagen en in 5 verschillende tijdsperioden is verwarrend.


Bewoners willen vereenvoudiging van de gedwongen rijrichting en dat de gemeente extra aandacht besteed aan de verkeersproblematiek.
Het gaat om de veiligheid van ca. 600 basisschool leerlingen tijdens de verkeers chaos die ontstaat bij het brengen en ophalen van de leerlingen.

Het verzoek aan de gemeente Beverwijk (via ambtenaar Jan Koper, afdeling verkeer) is ondersteund door de handtekeningen van 81 bewoners.
Behalve eenrichtingproblematiek willen de bewoners ook dat er serieus gekeken wordt naar de extra verkeersdruk die ontstaat door het geplande appartement en eventueel maatschappelijke doeleinden gebouw aan het eind van de Seringenhof. Deze gebouwen zijn alleen voor autoverkeer via de Seringenhof te bereiken.Op de wijkvergadering van 10 januari j.l. hebben veel bewoners hun zorgen geuit richting projectleider Piet Westgeest en wethouder Cecilia van Weel.

——————————————————-

Op initiatief van twee basisscholen, de Wijkgroep en de bewonersvertegenwoordiging van de Vijverhof flat, wordt de verkeerscirculatie op de Laan van Blois gewijzigd.
Tijdens de schooluren wordt de rijrichting op de Laan van Blois op een aantal plaatsen éénrichting verkeer van 8 – 16 uur.

Huidige aanduiding verplicht alléén links of rechts afslaan voor de Montessorischool .
Bij kruising Brederodelaan – Laan van Blois staat (nog ?) geen bord.
Ook ontbreken er nog een borden kruising Seringenhof – Laan van Blois – Zonnebloemlaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactiemogelijkheid is gesloten