Verbindingen windparken

VAWOZ 2030-2040
 
De wijkgroep WestBeverwijk heeft op 4 apr 2024 zijn reactie ingestuurd op de c-NRD van VAWOZ 2030-2040, voluit de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het programma Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee 2031-2040. Dit programma onderzoekt de aanlanding van circa 29 GW windenergie op zee in de periode 2031 tot 2040.
De NRD beschrijft wat er allemaal in de Milieu Effect Rapportage moet worden “onderzocht en beschreven”.
We zijn recentelijk uitgenodigd voor een vervolgbijeenkomst begin jun24.
Wie meer wil weten kan de reactie opvragen bij de wijkgroep.
 

Reactiemogelijkheid is gesloten