Voortgang bouw windmolens en trafostation

28 januari 2020
Windmolens aan de Reyndersweg (richting Noordpier)
De opbouw van de windturbines van Windpark Ferrum bij Wijk aan Zee gaat beginnen.
Afgelopen week zijn de benodigde hijskranen en de eerste ladingen van turbineonderdelen naar het Tata Steel terrein vervoerd.
Als de weersomstandigheden gunstig zijn, start de opbouw van de turbines deze week.

Het windpark bestaat uit drie Enercon E92 windturbines, van elk 2.35 megawatt.
De ashoogte van de turbines ligt op 85 meter en de maximale hoogte van het blad (tiphoogte) reikt tot 131 meter. De turbines zijn visueel gezien van vergelijkbare hoogte met de al bestaande turbines van Windpark Reyndersweg.

De opgewekte energie van het windpark zal aan het landelijke netwerk worden geleverd.
Het is de verwachting dat de turbines genoeg elektriciteit zullen produceren om elk jaar circa 7000 huishoudens van groene stroom te voorzien.
De levensduur van het windpark is om en nabij 25 jaar.

Reactiemogelijkheid is gesloten