Verslagen werksessies: Hollandse Kust west Beta

Op donderdag 14 maart 2019 heeft in ‘De Smaeckkamer’ in Beverwijk de eerste werksessie plaatsgevonden voor het project net op zee Hollandse Kust west Beta (HKWWB).
Dit alles i.v.m. het aan te leggen stroom (kabel) net tussen de windmolenparken en het te bouwen transformatorstation “Tussenwijck” aan de Zeestraat Beverwijk – Wijk aan Zee.

Voor deze bijeenkomst zijn verschillende overheden, bedrijven, (maatschappelijke) organisaties en bewonersgroepen uitgenodigd.
TenneT is initiatiefnemer van het project en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is coördinerend bevoegd gezag voor de ruimtelijke inpassing van het project.
Verslag van deze bijeenkomst:
Definitief Verslag werksessie onshore 14 maart 2019

 

De werksessie van 28 maart 2019 is een vervolg op de eerste werksessie van 14 maart 2019.
Tijdens de eerste werksessie is er informatie opgehaald waar tijdens de besluitvorming rekening mee kan worden gehouden.
Tijdens de tweede werksessie zijn een aantal vragen die tijdens de eerste werksessie zijn gesteld, beantwoord.
Daarnaast is door de deelnemers input geleverd voor het opstellen van de te onderzoeken tracé alternatieven in het MER.
Concept verslag van deze bijeenkomst hebben alle deelnemers ontvangen en kunnen tot 3 mei hierop reageren.

Z.s.m. daarna wordt dit hier gepubliceerd !

Reactiemogelijkheid is gesloten