KAART tracé kabels windmolens – transformatorstation

Op 28 maart is tijdens de werksessie over de stroomkabels door o.a. het duingebied en het nieuw te bouwen transformator station aan de Zeestraat een kaart vrijgegeven.
Op deze kaart zijn de kabelwegen, boringen, open ontgravingen, uitbreiding en werkterreinen aangegeven.
Niet alleen van de windmolenparken op zee, maar ook van de 3 nog te bouwen windmolens op Tata terrein, aangegeven.
Mogelijke alternatieven zijn ook op de kaart verwerkt.

Zie kaart: HKWb_Onshore_tracékaart (2)

Reactiemogelijkheid is gesloten