Geluidmetingen bij woningen t.a.v. TRAFO

Zonder corona zou inmiddels begonnen zijn met de eerste periode geluidmetingen bij de woningen.
Na analyse van de resultaten van deze eerste meetsessie wordt duidelijk of de aanpak voldoet om tot goede metingen te komen of dat bijsturing nodig is.

Echter, voordat de metingen bij de woningen genomen kunnen worden, zijn er goede afspraken nodig met de bewoners.
Het gaat dan om de definitieve opstelling in de tuin, maar ook afspraken over betreding (ook bijvoorbeeld bij storing van de apparatuur en afwezigheid van de bewoners) en eventuele vergoeding.
Dit vraagt persoonlijk overleg en is niet per telefoon en mail af te handelen.
De afstemming met de bewoners viel samen met de start van de aangescherpte regels rond corona.
We hebben de bewoners dan ook laten weten dat we de metingen uitstellen, waarschijnlijk tot na de zomer.
Gelukkig hebben we tot 2023 de tijd om tot goede nul-metingen te komen.
Naar verwachting wordt dan het eerste deel van het transformatorstation in gebruik genomen.
Als de omstandigheden het weer toelaten, dan pakken we dit weer op.

Aanbieding Meunisense Geluisbelasting Meetdienst.

Klik op:  Voorstel Munisense tbv geluidsmetingen TenneT

 

Reactiemogelijkheid is gesloten