Transformatorstation

27 februari 2019

TenneT begint op 4 maart al aan voorbereidende werkzaamheden voor het enorme transformatorstation aan de Zeestraat !
In eerste instantie wordt de beplanting verwijderd, in totaal 9,4 ha bomen en houtopstanden.
Op de kaart van Tennet is te zien dat het transformatorstation al groter is! Vgl met de kaart van het Noordhollands Dagblad.

Kaart gepubliceerd door TenneT op 27-02-2019


21 februari 2019
TenneT wil nu al uitbreiding van het nog te bouwen transformatorstation!
Het gebouw zou een oppervlakte beslaan van 11,5 ha, maar nu wil Tennet nog meer capaciteit en dus uitbreiden met nog een aantal ha.
Het gebouw gaat 13 meter hoog worden. De verwachting is dat een grotere transformator unit nog meer kans tot geluidsoverlast gaat zorgen in West Beverwijk.
De nieuwe plannen liggen vanaf heden ter inzage bij de gemeente Beverwijk en Heemskerk tot 4 april 2019.

———————————————————-

TenneT wil een zéér groot transformator station bouwen tussen Wijk aan Zee en Beverwijk ter hoogte van Tussenwijck (Zeestraat).
Dit dient om de elektrische stroom, gemaakt door de windturbines van windenergiegebied Hollandse Kust (noord), naar een hogere spanning (380 V) te brengen geschikt voor het landelijke hoogspanningsnet.

Kaart afbeelding: Noordhollands Dagblad

Het transformatorstation gaat een oppervlakte beslaan van 11,5 hectare ofwel 23 voetbalvelden. Het is nodig om op zee opgewekte energie – in totaal 1400 megawatt – om te vormen en aan te kunnen sluiten op het 380-kilovoltstation Beverwijk.
De route loopt via Natura2000 gebied naar de Zeestraat naar het transformatorstation. Daarna gaan de kabels verder dwars door Westerhout richting de Velsertraverse en verder richting de A9 en het 380KV-station Beverwijk.

Er zijn de rekenmodellen gemaakt over de geluidsproductie dit grote trafo- en schakelstation, waarbij vraagtekens gezet worden.
Gezien de ligging van het station wordt er bij de meest voorkomende wind (zuidenwind) extra geluidsoverlast verwacht in het westelijk deel van Beverwijk. Daarom heeft de wijkgroep Westertuinen-Warande een zienswijze ingediend en gevraagd om nadere uitleg/informatie.
Ook Wijk aan Zee verwacht extra geluidsoverlast.

Reactiemogelijkheid is gesloten