Transformatorstation Zeestraat

Net op Zee: transformatorstation Beverwijk/Wijk aan Zee
Woensdagavond 17apr24 vindt bij TenneT het overleg plaats over de geluidsmetingen (in het bijzonder het Laag Frequent Geluid) die in het tijdvak dec 23 – feb 24 hebben plaatsgevonden. De wijkgroep is daarbij aanwezig. Zodra de vragen en het commentaar uit het overleg zijn verwerkt wordt het definitieve rapport door TenneT gepubliceerd. Dit is het 5e rapport in een serie van 10. De laatste metingen vinden pas plaats als het derde windpark (dat moet nog gebouwd worden) in vol bedrijf is. De kabels in de zee om dit windpark te koppelen aan het transformatorstation worden de komende weken gelegd.
 
Zie voor meer nieuws over de eerdere geluidsmetingen: https://www.tennet.eu/nl/projectnieuws/rapportage-vierde-nulmeting-geluid-voor-transformatorstation-afgerond
 

Reactiemogelijkheid is gesloten