SOCIAAL TEAM

Achtergrond
De vraag naar zorg en hulp neemt toe doordat mensen ouder worden en langer zelfstandig willen blijven wonen. De afgelopen jaren zijn de kosten van hulp en zorg sterk gestegen; door vergrijzing maar ook door bureaucratie, inefficiëntie en versnippering van het aanbod.

De landelijke politiek heeft ervoor gekozen om de zorg dichter naar de mensen te brengen. De gemeente is dan ‘de meest nabije overheid’. Drie grote taken in het sociaal domein zijn per 1 januari 2015 overgebracht van onder meer het rijk en de provincie naar de gemeente, die daardoor verantwoordelijk is voor vrijwel de gehele maatschappelijke ondersteuning van de inwoners. Tevens is er een bezuiniging doorgevoerd: de gemeente moet meer doen terwijl er minder geld beschikbaar is dan in de oude situatie. Dit vraagt om een andere manier van werken. Het uitgangspunt is: zo min mogelijk korten op de zorg zelf, maar bezuinigen op de manier waarop die zorg is georganiseerd.

Dit betekent dat zorg en hulpverlening anders wordt georganiseerd. Zorg- en welzijnsinstellingen, inwoners, zorgverzekeraars en gemeenten zijn meer gaan samenwerken om de veranderingen mogelijk te maken. Het doel: één loket, minder doorverwijzingen, snellere hulp, minder bureaucratie en meer ruimte voor maatwerk. ‘Doen wat nodig is, niet meer en niet minder’ is het uitgangspunt

Doel: één loket, minder doorverwijzingen, snellere hulp, minder bureaucratie en meer ruimte voor maatwerk. ‘Doen wat nodig is, niet meer en niet minder’ is het uitgangspunt.
Zorg- en welzijnsinstellingen, inwoners, zorgverzekeraars en gemeenten zijn meer gaan samenwerken om de veranderingen mogelijk te maken.

Het Sociaal team
Het Sociaal team bestaat uit gespecialiseerde hulpverleners van Socius Maatschappelijk Werk, Stichting Welzijn Beverwijk, MEE, de Viva! Zorggroep en de gemeente Beverwijk Het Sociaal team werkt nauw samen met maatschappelijke en welzijnsinstellingen in Beverwijk. Ook wordt de samenwerking gezocht met andere instanties en onder andere huisartsen, de wijkagent, het RKZ. Doel van het Sociaal team: snellere hulp en problemen (helpen) oplossen voordat ze groter worden.

Het Sociaal team is er voor alle bewoners van Beverwijk en Wijk aan Zee die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Samen met deze bewoners zoekt het Sociaal team naar oplossingen voor eenvoudige en meervoudige problemen op het gebied van werk, geld, opvoeding, relatieproblemen, onderwijs, gezondheid, verslaving, veiligheid en wonen. Daarbij kijken we samen in eerste instantie naar wat men zelf kan, eventueel met hulp van familie, vrienden, buren en vrijwilligers. Ook bij korte vragen kan een bewoner bij het Sociaal team terecht. Bijvoorbeeld over waar je moet zijn voor bepaalde voorzieningen. Of voor een vraag over een brief die is ontvangen.

Naast het bieden van ondersteuning bij problemen, heeft het Sociaal team als doel het faciliteren van wijkinitiatieven op het gebied van meedoen in de maatschappij. Bewoners die mee willen denken, bieden we graag de helpende hand. Het Sociaal team gaat uit van de behoefte van de buurt en de bewoners. De bewoners zijn dan ook essentieel hierin. Het Sociaal team gaat actief op zoek naar bewoners die willen meedenken en uitvoeren van buurtinitiatieven.

Voor meer actuele info over het Sociaal Team, ga dan naar Facebook:  https://www.facebook.com/sociaalteambeverwijk/

 

Reactiemogelijkheid is gesloten