Samenvatting uitleg geluid transformator

Beste leden van de Wijkgroep Westertuinen-Warande, Stichting Milieuherstel Wijk aan Zee en Dorpsraad Wijk aan Zee,

Dinsdagavond hebben we naar aanleiding van de uitnodiging van de Wijkgroep een overleg gehad over het geluid van het transformatorstation dat voorzien is langs de Zeestraat.
We hebben met elkaar gesproken over het proces. Uw opmerkingen over de wijze van communiceren nemen we als Rijk ter harte.
Daarnaast is uitgebreid stilgestaan bij een aantal geluidsaspecten:
– de manier waarop het geluidszonebeheer in de regio plaatsvindt, hoe vergunningen worden verleend en hoe wordt gehandhaafd;
– wat de bijdrage is aan geluid van het transformatorstation ten opzichte van het reeds aanwezige geluid (werkelijk en berekend);
– welke maatregelen TenneT kan nemen om geluid verder te reduceren.

Als laatste hebben we aangekondigd wat er de komende periode gaat gebeuren:
– start boskap ten behoeve van onderzoeken, naar verwachting binnen enkele weken;
– het project ‘net op zee Hollandse Kust (west Beta)’ gaat binnenkort van start met een kennisgeving en ter inzage legging van het voornemen en participatieplan.

Judith Vlot
(Directoraat-generaal Klimaat & Energie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat)

Reactiemogelijkheid is gesloten