Inrichting openbare ruimte Binnenduin

3 mei 2018
Vanaf 14 mei starten de werkzaamheden aan het parkeerterrein op de Creutzberglaan (tussen no. 134 en 144) en de openbare ruimte van de Jan van der Schoorstraat.
In de Jan van der Schoorstraat wordt de bestrating aangelegd met waterdoorlatende klinkers, de aanleg van de straatverlichting en het pad achter de huizen.
Daarnaast worden bij de parkeerplaats en bij de Jan van der Schoorstraat voorbereidingen getroffen voor de aanplant van groen in het voorjaar.
Afhankelijk van de voortgang zullen de werkzaamheden half juli 2018 klaar zijn.

27 maart 2018
De enorme wilgen zijn gekapt en de entree naar het Binnenduin ziet er een stuk beter uit !

 

21 maart 2018
Entree Binnenduin verandert door bomenkap
In de week van 26 maart zullen 3 grote wilgen bomen gekapt worden.
Dit volgens het schrijven van de gemeente, omdat de bomen aan het einde van hun omlooptijd zitten. Bovendien wordt in de brief aan de omwonenden aangevoerd het punt veiligheid en verdere ontwikkeling van de entree van het Binnenduin.
Ondanks dat er tussen 15 maart en 15 juli geen bomen gekapt mogen worden vanwege het broedseizoen, kan er een uitzondering gemaakt worden. In dit geval zal er een ecoloog aanwezig zijn.
Wel geldt er een herplantplicht en zullen er in het najaar van 2018 drie forse bomen ergens in het Binnenduin geplant worden met een omvang van 30 – 35 cm.


Deze 3 wilgen worden gekapt. Klik op foto voor vergroting

21 september 2017
Maandag 25 september begin aanleg infrastructuur Binnenduin
Aannemingsmaatschappij Van Gelder voert vanaf 25 september werkzaamheden uit ten behoeve van de ondergrondse en bovengrondse infrastructuur in de wijk. Ook wordt de openbare ruimte nieuw ingericht.
Begonnen wordt achter de woningen aan de Creutzberglaan 120 – 148.
Meer hierover zie:  Startbrief bewoners 20 sep 2017 Binnenduin Beverwijk

25 augustus 2017
Aanleg infrastructuur Binnenduin Middengebied
De werkzaamheden aan Binnenduin Middenveld zullen naar alle waarschijnlijkheid vanaf oktober 2017 weer aanvangen.
Er wordt stapsgewijs riolering aangelegd en zullen er diverse rooiwerkzaamheden en werkzaamheden ten behoeve van de waterbeheersing worden uitgevoerd.
Ca. 2 weken voordat de werkzaamheden starten, maken wij dit aan het wijkteam en de bewoners in de nabije omgeving kenbaar.

Voor de komende 3 jaar is aannemingsmaatschappij van Gelder bv (www.vangelder.com) geselecteerd om voor het Middenveld deze werkzaamheden uit te voeren. Zij hebben in het verleden diverse werken in Beverwijk naar tevredenheid uitgevoerd.

 

26 mei 2017
Inloopavond “Inrichting Openbare Ruimte Binnenduin”
Op 31 mei 2017 is er een presentatie van de inrichting van de openbare ruimte aan de Annie Palmenlaan + Jan van der Schoorstraat.
Er komen extra parkeerplaatsen voor de Creutzberglaan in het Binnenduin gebied.
Iedereen is welkom.

Datum:    31 mei 2017
Plaats:      Montessorischool, Laan van Blois 100, Beverwijk
Tijd:          19.00 – 20.30 uur

 

Kaart inrichting: Openbare Ruimte 2017-05-23
Brief gemeente: Uitnodiging 31-05-2017

 

15 maart 2017
Informatieavond over de inrichting en verkeerssituatie Binnenduin + Laan van Blois
Wethouder Cecilia van Weel gaat een avond beleggen over de inrichting van het Middengebied van het Binnenduin.
Op het ogenblik wordt onderzocht hoe de verkeerssituatie gaat worden en wat voor effect het heeft op de omgeving.
Nadere info volgt nog, maar de avond is reeds gepland:
Datum: 15 mei 2017
Plaats: Paviljoen Westerhout, Westerhoutplein 3
Tijd: 19.00 – 21.00 uur

 

15 maart 2017
Verslag bijeenkomst 30 januari 2017
Dit verslag, gemaakt door de gemeente, is niet compleet.
Op een aantal vragen is het antwoord niet duidelijk. In de Wijkgroep is op 14 maart e.e.a. besproken met verantwoordelijk ambtenaar Piet Westgeest. Hier komt een vervolg aan.
Klik op onderstaande link voor het verslag:
Verslag bewonersbijeenkomst Annie Palmenlaan 300117

 

 

Reactiemogelijkheid is gesloten