Susidieregeling

Vanaf vandaag is de subsidieregeling Duurzaamheidsinitiatieven burgercollectieven beschikbaar.

Steeds vaker starten inwoners samen, via een lokale energiecoöperatie, eigen duurzaamheidsinitiatieven. In sommige gevallen in samenwerking met de gemeente en Omgevingsdienst, ook binnen ons werkgebied. Om deze initiatieven extra te ondersteunen stelt Provincie Noord-Holland de komende drie jaar in totaal 1 miljoen euro subsidie beschikbaar voor het opzetten van duurzaamheidsprojecten.

Onder duurzaamheidsinitiatieven wordt in het kader van deze regeling verstaan: initiatieven die leiden tot de realisatie van installaties voor de productie van duurzame energie, opslag van duurzame energie en energiebesparing bij woningen. Voorbeelden hiervan zijn: collectieve zonne-energiesystemen waarin inwoners kunnen participeren, energiebesparingsprojecten voor particuliere woningeigenaren en collectieve inkoop van zonnestroominstallaties voor particuliere woningeigenaren.

Komt uw project in aanmerking? Hier vindt u de subsidieregeling.

Reactiemogelijkheid is gesloten