Binnenduin, nieuwbouw

Last update:  16 maart 2018

Jan van der Schoorstraat wordt binnenkort opgeleverd
In april worden de huurwoningen aan de Jan van der Schoorstraat opgeleverd.
Half april 2018 gaat de gemeente de straat definitief inrichten.
Er komt een trottoir langs de woningen, de weg krijgt een waterdoorlatende verharding, en er worden parkeervakken aangebracht.
Op de voorgrond ziet u de zojuist aangelegde bouwweg van de Marco Bakkerstraat.
Hier zullen binnenkort de eerste heipalen de grond in gaan voor 12 rijwoningen.

Binnenkort inschrijving op vrije kavels Binnenduin – Zuid !
De bewoners van de rond de nieuwbouwwijk Zuidelijk Veld hebben een brief gekregen waarin staat dat de werkzaamheden aan waterpartij en de bouwweg binnenkort zullen beginnen.
Ook staat daarin vermeld dat voor de ca. 30 vrije kavels in het zuidelijk veld versneld aangeboden zullen worden: al in de eerste helft van 2018.
Dit gebied ligt tussen de Brederodelaan en de Creutzberglaan.
Voor de gehele brief klik hier: BRIEF BEWONERS

Binnenduin 3 jaar eerder volgebouwd!
De gemeente Beverwijk verwacht dat de nieuwe wijk in 2021 al grotendeels vol staat met woningen.
Dit is mogelijk door aankoop van 2 kavels grond, waardoor de bouwweg Annie Palmenlaan nu door getrokken kan worden.
Gevolg: de nieuwe vijvers die mede dienen als wateropvang en de bouwweg kunnen binnenkort aangelegd worden. De bouwweg gaat tot de smalle strook grond (ca 20 m breed) van tuinder Ariz, helemaal in het zuidelijk deel, vlak bij de verlengde Baljuwslaan.

De schuurwoning
Deze woning wordt de binnenkomer van het Binnenduin, Annie Palmenlaan no. 1

Woningen die in het Binnenduin gebouwd zouden gaan worden moesten in beginsel passen bij en in de sfeer zijn van de landelijke tuinders woningen.
Dat is de opzet van de nieuwe wijk, waarvan in 2004 de eerste onderzoeken en plannen openbaar gemaakt werden.
Bureau Volmer & Partners heeft diverse stedenbouwkundige visies voorgelegd en de 5e visie is in 2009 het bestemmingsplan geworden.

Geweldig !
Gemeente ga zo door en stimuleer woningen zoals we die veelal zien in het tuindersgebied van Beverwijk en Heemskerk !

 

Nieuwbouw: 20 twee-onder-één-kap + 4 vrijstaande woningen
Op 5 juli start de verkoop van 24 woningen, die gebouwd worden aan het eind van de Annie Palmenlaan, tegen de Bankenlaan aan.
Inloopavond op 5 juli van 19.30 – 21.30 in de Smaeckkamer, Westerhoutplein 6, Beverwijk.
Meer weten via de website van DNA makelaars of hier: tussenduinentuin.nl

 

Nieuwbouw projecten in West Beverwijk, het Binnenduin gebied:

Appartementen en rijwoningen
NELIS is naast de 2 onder 1 kap woningen ook bezig met de ontwikkeling van appartementen en rijwoningen in het middengebied van het Binnenduin (Westelijk Beverwijk).
De appartementen komen aan het eind van de Hoge Vierschaar / Seringenhof te liggen en zullen per auto alleen via de Seringenhof bereikbaar zijn.
Meer zie: Appartementen Seringenhof

De twee rijen  huizen komen aan de Jan van der Schoorstraat te liggen.
Meer zie: Rijwoningen Jan van der Schoorstraat

Eén rij woningen wordt door Nelis gebouwd en verkocht, de andere rij door een andere projectontwikkelaar.
Zie: http://nelis.nl/Projecten.aspx

Beverwijk, appartementen Westelijk Beverwijk

Beverwijk, rijwoningen Westelijk Beverwijk

 

28 november 2016

2-onder-1-kapwoningen
NELIS gaat 8 woningen van het type  2-onder-1-kap bouwen in het nieuwe plangebied Westelijk Beverwijk.
De grond van de eerste acht 2- onder 1-kap woningen ten zuiden van de Annie Palmenlaan, is eigendom van de gemeente Beverwijk en zou in principe als eerste in de verkoop moeten gaan.
De woningen komen aan de dwarsstraten te liggen van de Annie Palmenlaan, t.w. de Hoge Vierschaar en de Lage Vierschaar.
Aan het eind van de Hoge Vierschaar gaat NELIS een appartementen complex bouwen.
De appartementen zullen alleen per auto via de Seringenhof bereikbaar zijn.

Voor meer informatie:
– eerste acht (begin Hoge- en Lage Vierschaar): gemeente Beverwijk, tel 0251-256256
– tweede serie (eind Hoge- en Lage Vierschaar): NELIS, bij interesse kunt u uw contactgegevens mailen naar info@nelis.nl

Beverwijk, 2-onder-1-kapwoningen Westelijk Beverwijk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactiemogelijkheid is gesloten