Uitnodiging: toelichting op het nieuwe geurbesluit Tata Steel

Omwonenden van Tata Steel in de IJmondregio maken zich zorgen.
Over stank, over lawaai, over (giftige) stoffen afkomstig van Tata en Harsco en over hun gezondheid. De kwaliteit van de leefomgeving staat zwaar onder druk.
Als Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied hebben we eind vorig jaar het Uitvoeringsprogramma Tata Steel 2020 – 2022 gepresenteerd. Met als doel: het zoveel mogelijk verminderen van de negatieve effecten van Tata Steel op de gezondheid en veiligheid in de IJmondregio.
Een van de maatregelen uit dit programma ziet toe op het verminderen van geur.
We nodigen u graag uit voor de presentatie van een concreet voornemen uit dit Uitvoeringsprogramma: het nieuwe ontwerpbesluit geur Tata Steel.

Geurbesluit Tata Steel
Met het nieuwe ontwerpbesluit pakt Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied de geuroverlast van Tata Steel aan. Het nieuwsbericht hierover kunt u vinden op deze website. We wijzen het verzoek af van Tata Steel om een opgelegde maatregel bij Hoogoven 6 niet te hoeven realiseren. We staan geen versoepelingen toe en eisen een brede aanpak van Tata Steel ten aanzien van de geuroverlast die het bedrijf veroorzaakt. Met het nieuwe ontwerpbesluit geur komen we tot een volledige revisie van het deel van de milieuvergunning waarin de voorschriften over geur opgenomen staan. Het betreft voorschriften die toezien op emissiegrenswaarden voor de meest relevante geurbronnen en een continue inspannings-, onderzoeks- en rapportageverplichting door Tata Steel. Bovendien wordt de geurcontour aangescherpt en uitdrukkelijk bepaald dat er geen ernstige geurhinder meer mag optreden.

Op 12 november 2021 publiceren we het nieuwe ontwerpbesluit geur. We presenteren het ontwerpbesluit graag aan u op dinsdag 30 november 2021 van 19.30 tot 21.30 uur in Dorpshuis De Moriaan, Dorpsduinen 4 in Wijk aan Zee*. In onze presentatie nemen we u mee in de afwegingen die de basis vormen van dit nieuwe ontwerpbesluit en gaan we verder in op de inhoud. Daarmee heeft u tot 22 december 2021 voldoende informatie om, indien gewenst, gerichte zienswijzen in te kunnen dienen. Na de plenaire presentatie is er volop ruimte om vragen te stellen.

Het ontwerpbesluit kunt u vanaf 12 november inzien op het loket van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied onder actuele bekendmakingen.

Meld u aan voor de bijeenkomst
U kunt uw aanwezigheid bij de presentatie van het ontwerpbesluit bevestigen via een mail naar tatasteel@odnzkg.nl. De presentatie en de beantwoording van de gestelde vragen staan zo snel mogelijk na de bijeenkomst op odnzkg.nl/tatasteel.

We zien u graag op 30 november!

Reactiemogelijkheid is gesloten