Milieu West-Beverwijk

Alle zaken en berichten die van belang zijn in West Beverwijk kunnen hier in sub-pagina’s geplaatst worden.
De wijkgroep probeert zoveel mogelijk contact te houden met overheidsinstellingen als Milieu IJmond, omgevingsdiensten, Hoogheemraadschap, Tennet (electriciteit), Tata steel e.d.
Verslagen, bevindingen, van alles kan hieronder vermeld gaan worden.

Reactiemogelijkheid is gesloten