LAATSTE NIEUWS

5-01-2018
De Wijkgroep Westertuinen – Warande vergadert op 9 januari in de Montessorischool.
Zie agenda: Agenda 9 januari

27-12-2017
Binnenduin 3 jaar eerder volgebouwd!

De gemeente Beverwijk verwacht dat de nieuwe wijk in 2021 al grotendeels vol staat met woningen.
Meer hierover: “Binnenduin”

23-12-2017
De gemeente heeft een omgevingsvergunning afgegeven voor een “Schuurwoning”.
Eindelijk een type woning die past in de sfeer van het tuindersgebied.
Meer hierover: “De Schuurwoning”

30-11-2017
Verslag vergadering Wijkgroep Westertuinen – Warande
Meer hierover: Verslag Wijkgroep

8-11-2017
Laatste nieuws op de website:
— Agenda Wijkgroepvergadering 14 november
— Notulen laatste vergadering 12 september
— Bladveegplan HVC
Meer hierover: klik op de menu balk op deze site

7-10-2017
De Ontmoeting: een nieuwe activiteit voor senioren in Wijk aan Duin
‘De ontmoeting’ is voor senioren die door leeftijd of beperkingen weinig sociale contacten hebben. Senioren kunnen onder het genot van een kopje koffie of thee nieuwe mensen leren kennen en leuke activiteiten ….
Meer hierover zie: Sociaal Team Aktiviteiten

21-09-2017
Maandag 25 september begin aanleg infrastructuur Binnenduin
Aannemingsmaatschappij Van Gelder voert vanaf 25 september werkzaamheden uit ten behoeve van de ondergrondse en bovengrondse infrastructuur in de wijk. Ook wordt de openbare ruimte nieuw ingericht.
Begonnen wordt achter de woningen aan de Creutzberglaan 120 – 148.
Meer hierover zie:  Startbrief bewoners 20 sep 2017 Binnenduin Beverwijk

27-08-2017
Aanleg infrastructuur Binnenduin Middengebied
De werkzaamheden aan Binnenduin Middenveld zullen naar alle waarschijnlijkheid vanaf oktober 2017 weer aanvangen.
Er wordt stapsgewijs riolering …………………
Zie pagina: Inrichting Openbare Ruimte

3-08-2017
Onkruid bestrijding beneden alle peil
Zie pagina : Onkruidbestrijding

26-07-2017
Nieuwbouw rijwoningen Binnenduin gebied
De gemeente gaat een omgevingsvergunning afgeven voor een blok van 12 woningen aan de Marco Bakkerstraat.
Bezwaren kunnen komende 6 weken ingediend worden tegen de vergunning. Meer info bij de gemeente Beverwijk.
De woningen komen ten noorden en evenwijdig aan de, nu in aanbouw zijnde 12 woningen, van de Jan van der Schoorstraat te liggen.
Het bouwrijp maken van de grond staat voor september 2017 bij de gemeente in de planning.

9-07-2017
Sinds kort is het Beeldkwaliteitsplan voor het Middengebied van het Binnenduin als concept openbaar gemaakt.
Dit plan geeft richtlijnen aan hoe dit gebied ingericht gaat worden en wat de gemeente het liefst ziet hoe de woningen en leefomgeving eruit gaan zien.
NB: Aan het Beeldkwaliteitsplan kunnen geen rechten ontleend worden en is een richtlijn !
Zie:  Beeldkwaliteitsplan Middenveld

4-07-2017
12 juli: Informatieavond waterhuishouding Binnenduin
Er zijn zorgen over de huidige en toekomstige waterhuishouding in en rond het Binnenduin gebied.
Met name het verschil in hoogte en de afvoer van hemel en grondwater baart de mensen zorgen.
Meer hierover: Informatieavond waterhuishouding

27-06-2017
Nieuwbouw: 20 twee-onder-één-kap + 4 vrijstaande woningen
Op 5 juli start de verkoop van 24 woningen, die gebouwd worden aan het eind van de Annie Palmenlaan, tegen de Bankenlaan aan.
Meer hierover: Binnenduin Nieuwbouw

9-07-2017
Bestemmingsplan Woongebied West gecanceld

De gemeenteraad had grote bezwaren tegen het opheffen van een flink aantal winkelbestemmingen her en der door de gemeente heen.
Gevolg de beslissing over het ontwerpbestemmingsplan (8 juni 2017)  is verschoven en zal waarschijnlijk vernieuwd later aan de gemeenteraad gepresenteerd worden.
Meer over het nieuwe bestemmingsplan en alle stukken: Agenda 8-06-2017

14-06-2017
Omgevingsvergunning Creutzberglaan 115 afgegeven
Er is veel om te doen geweest, maar nu wordt het voormalig tuincentrum aan de Creutzberglaan toch bebouwd.
Momenteel is de omgevingsvergunning voor 6 woningen afgegeven door B&W.

24-5-2017
Inloopavond “Inrichting Openbare Ruimte Binnenduin”
Op 31 mei 2017 is er een presentatie van de inrichting openbare ruimte aan de Annie Palmenlaan en 14 extra parkeerplaatsen voor de Creutzberglaan in het Binnenduin gebied.
Iedereen is welkom.
Datum:    31 mei 2017
Plaats:      Montessorischool, Laan van Blois 100, Beverwijk
Tijd:          19.00 – 20.30 uur
Uitnodigingsbrief inloop avond gemeente: Uitnodiging 31-05-2017
Zie Kaart:  Inrichting Openbare Ruimte 

 

2 mei 2017
Verslag stand van zaken omtrent Binnenduin.

Piet Westgeest van de gemeente Beverwijk geeft nadere uitleg over wat er in het Binnenduin gebeurt.
Verslag van deze uitleg aan de leden en gasten van de Wijkgroep Westertuinen-Warande vindt u hier:
Verslag svz Binnenduin

6 april 2017
Informatieavond over bouwen windmolens op Tata Steel terrein
Gedeputeerde Staten hebben ontwerp-vergunningen verleend voor het plaatsen van 3 windmolens aan de Reyndersweg en 6 bij de Spuisluis.
Bij zuidwesten wind zullen bewoners van Beverwijk en Wijk aan Zee daar meer overlast van kunnen krijgen.
Wijkplatform Velsen Noord, het Wijkplatform IJmuiden Noord, de Verenigingen Stationsweg en IJmuiderstraatweg hebben grote twijfels hoe de provincie N-H op “zeer creatieve wijze” het rapport van de Omgevings Dienst NZKG in een gunstig daglicht vertaalt.
Iedereen is welkom !

Plaats:    Het Hoge Duin, Rijckert Aertszweg 50, Wijk aan Zee
Datum:  donderdag 13 april
Tijd:        19.00 – 20.30 uur

ZIE  INFO:
Fijnstof rapport ESC (zie geel aangestreepte teksten):

Motivering rapport ESC

Motivering Omgevingsdienst

 

15 maart 2017
Informatieavond over de inrichting en verkeerssituatie Binnenduin + Laan van Blois
Wethouder Cecilia van Weel gaat een avond beleggen over de inrichting van het Middengebied van het Binnenduin.
Op het ogenblik wordt onderzocht hoe de verkeerssituatie gaat worden en wat voor effect het heeft op de omgeving.
Nadere info volgt nog, maar de avond is reeds gepland:
Klik hier voor meer info:
www.westbeverwijk.nl/ruimtelijke-ordening/inrichting-openbare-ruimte

15 maart 2017
Verslag inrichting openbare ruimte Annie Palmenlaan
In de wijkvergadering van 14 maart 2017 werd duidelijk dat er in het verslag van 30 januari 2017 wat onvolkomenheden zaten.
Klik hier voor de site en daarna op het verslag:
www.westbeverwijk.nl/ruimtelijke-ordening/inrichting-openbare-ruimte

13 maart 2017
Top ambtenaar gemeente komt bij Wijkgroep uitleg geven over Binnenduin
Piet Westgeest heeft op 10 januari 2017 een groot aantal vragen van wijkbewoners in West Beverwijk niet kunnen beantwoorden.
Nu komt hij weer in de wijkvergadering en zal meer duidelijkheid geven over bebouwing en inrichting van de nieuwbouwwijk Binnenduin.
Agenda: agenda wijkgroep 14 maart

23 februari 2017
Ontwerp Bestemmigsplan West
Het ontwerp nieuwe “Bestemmingsplan West” ligt nu ter inzage.
Opvallend detail: er wordt rekening gehouden met 22 appartementen aan de Wijk aan Duinerweg !
Meer: Ontwerp Bestemmingsplan West

Toelichting: Doc. ontwerp Bestemmingsplan West

9 februari 2017
Update kaart woningen volgens bestemmingsplan t.o.v. getoonde kaart
Toegevoegd de juiste kaart volgens het bestemmingsplan. Groot verschil met getoonde kaart op Raadscommissie vergadering (8 dec 2016) en Wijkraad vergadering (10 jan 2017).
Zie: Appartementen Seringenhof

3 februari 2017
Nieuwbouw rijwoningen Jan van der Schoorstraat
Gemeente Beverwijk heeft een omgevingsvergunning afgegeven voor een rij van 12 woningen.
Niet mee eens?  —   Dan moet u bezwaar indienen.
Zien wat er gebouwd gaat worden?  —-    Bekijk de tekeningen op deze site !
Nieuwbouw rijwoningen Jan van der Schoorstraat

update: 3 februari 2017
Appartementen gebouw in de Seringenhof

Dat Nelis een appartementen complex gaat bouwen is nu wel zeker, maar …………
Meer  hierover: Appartementen Seringenhof

27 januari 2017
Handtekening actie bewoners Laan van Blois e.o.
Bewoners van de Laan van Blois e.o. willen verkeers maatregelen omtrent duidelijker bebording en veiligheid schoolkinderen.Er zijn lijsten met 81 handtekeningen bij de gemeente ingediend.
Meer hierover: Verkeer Laan v. Blois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactiemogelijkheid is gesloten