LAATSTE NIEUWS

12 oktober 2018
Van Gelder start op 15 oktober 2018 aan het verlengen van de Annie Palmenlaan.
Dit deelgebied, rood gekleurd no. 5, komt als eerste aan de beurt om bouwrijp gemaakt te worden.
Meer hierover: Nieuwe bouwwegen en bouwrijp maken

2 oktober 2018
T.a.v. de te verwachten vele insprekers op raadscommissievergadering van donderdagavond 4 oktober wordt het agendapunt Voorlopig Ontwerp Openbare Ruimte Midden- en Zuidelijk Veld naar voren gehaald.
Wilt u ook inspreken, meldt dat van tevoren bij de griffier : tel 0251-256256
Zie verder: Openbare ruimte Midden en Zuid Binnenduin

1 oktober 2018
Ontwerp openbare ruimte Midden- en Zuidelijk Veld Binnenduin.
De Raadscommissie vergadert donderdag 4 oktober over het Voorlopig ontwerp Midden- en Zuidelijk veld.
Nog niet ingevulde zaken worden nu bekend gemaakt, zoals fietspaden, waterlopen, vijver (“centrale plas”), oevers, verkeersontsluiting, parkeren, afvalinzameling, groen enz. enz.
Maar ook zijn er “geringe” afwijkingen van het bestemmingsplan.
Meer hierover: Openbare ruimte Midden en Zuid Binnenduin

22 juni 2018
Beverwijk aardgas vrij en Duurzaam Bouwen.
Voorlichting en wat we kunnen doen in Beverwijk aan deze belangrijke onderwerpen
Meer hierover: Duurzaam Bouwen

3 mei 2018
Vanaf 14 mei starten de werkzaamheden aan het parkeerterrein op de Creutzberglaan en de openbare ruimte van de Jan van der Schoorstraat.
Meer hierover: Inrichting openbare ruimte

25 april 2018
Wijkgroep vergadering van 8 mei gaat niet door i.v.m. de mei vakantie van de Montessorischool.
Nieuwe datum: 12 juni 2018

21 maart 2018
Entree Binnenduin verandert door bomenkap
In de week van 26 maart zullen 3 grote wilgen bomen gekapt worden.
Dit volgens het schrijven van de gemeente, omdat……………….
Meer hierover: Bomenkap Binnenduin

16 maart 2018
Jan van der Schoorstraat wordt binnenkort opgeleverd
In april worden de huurwoningen aan de Jan van der Schoorstraat ………….
Meer hierover: Voortgang Binnenduin

8 maart 2018
Agenda wijkvergadering met gastsprekers van de gemeente en Hoogheemraadschap is nu bekend.
Zie: Agenda 13 maart

15-02-2018
Vóór juli 2018 al inschrijven voor vrije kavels !!
Er worden weer vrije kavels te koop aangeboden, nu in Binnenduin Zuid.
In de eerste helft van 2018 kunt u zich hier al voor inschrijven en na de zomer start de verkoop.
Meer hierover zie: Binnenduin Beverwijk

5-01-2018
De Wijkgroep Westertuinen – Warande vergadert op 9 januari in de Montessorischool.
Zie agenda: Agenda 9 januari

27-12-2017
Binnenduin 3 jaar eerder volgebouwd!

De gemeente Beverwijk verwacht dat de nieuwe wijk in 2021 al grotendeels vol staat met woningen.
Meer hierover: “Binnenduin”

23-12-2017
De gemeente heeft een omgevingsvergunning afgegeven voor een “Schuurwoning”.
Eindelijk een type woning die past in de sfeer van het tuindersgebied.
Meer hierover: “De Schuurwoning”

30-11-2017
Verslag vergadering Wijkgroep Westertuinen – Warande
Meer hierover: Verslag Wijkgroep

8-11-2017
Laatste nieuws op de website:
— Agenda Wijkgroepvergadering 14 november
— Notulen laatste vergadering 12 september
— Bladveegplan HVC
Meer hierover: klik op de menu balk op deze site

7-10-2017
De Ontmoeting: een nieuwe activiteit voor senioren in Wijk aan Duin
‘De ontmoeting’ is voor senioren die door leeftijd of beperkingen weinig sociale contacten hebben. Senioren kunnen onder het genot van een kopje koffie of thee nieuwe mensen leren kennen en leuke activiteiten ….
Meer hierover zie: Sociaal Team Aktiviteiten

21-09-2017
Maandag 25 september begin aanleg infrastructuur Binnenduin
Aannemingsmaatschappij Van Gelder voert vanaf 25 september werkzaamheden uit ten behoeve van de ondergrondse en bovengrondse infrastructuur in de wijk. Ook wordt de openbare ruimte nieuw ingericht.
Begonnen wordt achter de woningen aan de Creutzberglaan 120 – 148.
Meer hierover zie:  Startbrief bewoners 20 sep 2017 Binnenduin Beverwijk

27-08-2017
Aanleg infrastructuur Binnenduin Middengebied
De werkzaamheden aan Binnenduin Middenveld zullen naar alle waarschijnlijkheid vanaf oktober 2017 weer aanvangen.
Er wordt stapsgewijs riolering …………………
Zie pagina: Inrichting Openbare Ruimte

3-08-2017
Onkruid bestrijding beneden alle peil
Zie pagina : Onkruidbestrijding

26-07-2017
Nieuwbouw rijwoningen Binnenduin gebied
De gemeente gaat een omgevingsvergunning afgeven voor een blok van 12 woningen aan de Marco Bakkerstraat.
Bezwaren kunnen komende 6 weken ingediend worden tegen de vergunning. Meer info bij de gemeente Beverwijk.
De woningen komen ten noorden en evenwijdig aan de, nu in aanbouw zijnde 12 woningen, van de Jan van der Schoorstraat te liggen.
Het bouwrijp maken van de grond staat voor september 2017 bij de gemeente in de planning.

9-07-2017
Sinds kort is het Beeldkwaliteitsplan voor het Middengebied van het Binnenduin als concept openbaar gemaakt.
Dit plan geeft richtlijnen aan hoe dit gebied ingericht gaat worden en wat de gemeente het liefst ziet hoe de woningen en leefomgeving eruit gaan zien.
NB: Aan het Beeldkwaliteitsplan kunnen geen rechten ontleend worden en is een richtlijn !
Zie:  Beeldkwaliteitsplan Middenveld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactiemogelijkheid is gesloten