Herinrichting WARANDE

9 september 2020

Vanaf 2020 tot 2025 wordt de wijk Warande opnieuw ingericht.
Doordat de rioleringen vervangen moeten worden, houdt dat in dat er ook verbeteringen aan de straten uitgevoerd kunnen worden.
Hierdoor kan de straat opnieuw ingericht worden.
Bewoners krijgen de kans om hierover mee te denken.

Tot en met 27 januari jl hebben de bewoners ideeën kunnen aandragen bij de gemeente.
Deze ideeën zullen voor een deel meegenomen worden on het voorlopig ontwerp.
Als het ontwerp klaar is wordt er een bewonersavond georganiseerd.
De inrichting zal naar verwachting 5 jaar in totaal duren, maar zoals het er nu voor staat zal alles een beetje verschuiven i.v.m. Covid 19 en andere problemen.

Lees de samenvatting en wat de bewoners ingebracht hebben aan ideeën:
Reacties bewoners wijk Warande

Kaart faseringen (planning loopt inmiddels uit):

Reactiemogelijkheid is gesloten