Herinrichting WARANDE

juni 2024

Wijk warande fase 1 is klaar. Brief is zoals gezegd onlangs verspreid. We willen hiermee de inrichting en het gedrag dat hoort bij de inrichting stimuleren door ook en stukje handhaving in te zetten. Dat noemen wij de succesdriehoek, t.w.: inrichting, gedrag, handhaving. Als die 3 factoren goed werken dan vergroot dat de kans dat de wijk qua veiligheid en leefbaarheid verbetert.

Wijk Warande fase 2, daarvan zijn de wegen trottoirs, riolering klaar. Alleen het groen in het zuidelijke deel was helaas niet meer aan te leggen in het voorbije plantseizoen. Dat kan de indruk geven dat dat deelgebied nog wat rommelig overkomt. Aanplant hier gebeurt in oktober a.s.

Wijk Warande fase 3, daarvan loopt nu de aanbestedingsprocedure. De nutsen zijn klaar. Ik verwacht dat we in september / oktober starten met de uitvoering, e.e.a. afhankelijk van of we tot prijsovereenstemming komen met een aannemer. Volgorde van uitvoering mag de aannemer deels zelf bepalen. Ik verwacht fase 3 klaar te hebben voor de bouwvak van 2025. Het planten van bomen / heesters e.d. geschiedt dan najaar 2025. En dan is de wijk Warande klaar!! Hoop dat het resultaat voldoet aan de verwachtingen…

De faseringstekening is te vinden met https://cuatro.sim-cdn.nl/beverwijk/uploads/2022-004-fasering-herinrichting-wijk-warande.pdf.
 

Klaas Dekkers Projectleider team Ingenieursbureau Gemeente Beverwijk

 

 

Reactiemogelijkheid is gesloten