CONTACT

Secretaris Wijkgroep Westertuinen Warande
Frans Backus
Email: info@westbeverwijk.nl

Webmaster website West Beverwijk
Peter Oort
Email: webmaster@westbeverwijk.nl

Gebiedsmanager-West
Vincent Boelhouwer
Email: V.Boelhouwer@Beverwijk.NL
Tel. 0251-256256

Sociaal Team
Email: sociaalteam@beverwijk.nl
Tel: 06-110 353 27 of 0251-300375
Website: www.sociaalteambeverwijk.nl

Buurtbemiddeling Beverwijk
Wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2
Email: info@buurtbemiddelingbeverwijk
Tel: 0251-300375

GGZ Meldpunt voor burgers
Email: ggdvangnet@ggdkennemerland.nl
Tel: 023-5159998

POLITIE landelijk nummer: 0900-8844
Wijkagent: gerrit.van.der.pijl@politie.nl

MISDAAD ANONIEM: 0800-7000

Repair Café
Coby Olijnsma
Email: c.olijnsma@gmail.com
Tel: 06-50123173

 

 

 

Reactiemogelijkheid is gesloten