BUURTZORG

Buurtzorg, verpleging en verzorging thuis

Ruim 5 jaar geleden is deze vorm van thuiszorg gestart in de IJmond. In Beverwijk zijn er inmiddels 4 kleine zelfstandige teams, bestaande uit verpleegkundigen en ziekenverzorgenden.
Voordeel van deze kleine teams is dat de cliënten steeds dezelfde gezichten zien. De cliënten worden thuis optimaal verzorgd en/of verpleegd in hun vertrouwde omgeving en krijgen de hoogst mogelijke persoonlijke aandacht.
Door de kleine zelfstandige teams voelt het hele team zich verantwoordelijk voor de cliënt en de verstrekte zorg. Dit geeft de betreffende teams veel werkplezier.

Buurtzorg medewerkers helpen b.v. met het wassen, klaarzetten, geven medicijnen en het aan- en uitkleden. Ook verrichten zij handelingen op verzoek van uw behandelend arts of specialist, zoals insuline spuiten, het verzorgen van wonden, het geven van injecties of het bestrijden van pijn.
Buurtzorg vindt dat u zolang mogelijk zelf moet beslissen wat nodig is en bij u past. De persoonlijk begeleider kan adviezen geven bij de gevolgen van ouder worden, uw ziekte, handicaps en alles wat daar bij komt kijken. Ook kan zij goede adviezen geven over het aanvragen van hulpmiddelen en de gang van zaken rondom een ziekenhuis opname.
Daarnaast ondersteunt Buurtzorg ook  de familie en de mantelzorgers. Iedere specifieke situatie is anders en de medewerkers zetten zich volledig in om u te helpen herstellen of u en uw omgeving voor te bereiden op de mogelijke consequenties die uw ziekte en het ouder worden in de toekomst met zich mee kunnen brengen.

Kosten

Voor thuiszorg betaalt u altijd een eigen bijdrage. De hoogte wordt bepaald door het Centraal Administratiekantoor (CAK) in Den Haag. Zij innen ook uw eigen bijdrage.
Buurtzorg levert doelmatige zorg: hoge kwaliteit, lage kosten. U krijgt begeleiding en zorg die nodig is, niet meer en niet minder.
Dit betekent een zo laag mogelijke bijdrage voor u!

Aanvragen

Voor thuiszorg  heeft u een indicatie nodig. Deze kunt u zelf aanvragen bij het centrum Indicatiestelling of u kunt dit samen met een wijkverpleegkundige van Buurtzorg regelen.
Dit kan heel eenvoudig door Buurtzorg te bellen en een afspraak te maken.

Contact
In West Beverwijk zijn twee teams werkzaam.

Team Beverwijk 1, postcode 1943:
Populierenlaan 39A, 1943 GE Beverwijk
tel: 06-23738837
email: Beverwijk@buurtzorgnederland.com
Team Beverwijk 2, postcode 1945-1948:
Heemskerkerweg 191, 1945 TG Beverwijk
tel: 06 – 8317 4490
email: Beverwijk2@buurtzorgnederland.com

 

Reactiemogelijkheid is gesloten