Burentafel met TATA STEEL

De wijkgroep WestBeverwijk heeft in dec23 deelgenomen aan verschillende focus-gesprekken over de vergroeningsplannen van Tata Steel.
Regulier overleg over de dagelijkse zaken, de RoadMap-plannen en de RoadMap Plus-plannen staat hier los van: de eerstvolgende Burentafel vindt plaats op 7mei24.
De verslagen zijn te vinden op https://omgeving.tatasteel.nl/nieuws/publicaties.html

Reactiemogelijkheid is gesloten