HOME

klik op kaart voor groter formaat

Wat doet de wijkgroep WestBeverwijk?
De wijkgroep vertegenwoordigt de bewoners en/of anderszinds betrokkenen in westelijk Beverwijk bij de gemeente en/of regionale overlegorganen.
Naast de veelvuldig overleg met de gemeente Beverwijk, participeert de wijkgroep in werkgroepen als Tata Steel Buren overleg, Luchtmeetnet IJmond, Duurzaamheid energie en Tennet m.b.t. geluidsoverlast.
Wilt u betrokken zijn en/of actief deelnemen aan het verbeteren van uw leefomgeving, neem dan contact op met de Wijkgroep.
Iedereen kan altijd één of meerdere vergaderingen van de wijkgroep geheel of gedeeltelijk bijwonen op de Publieke Tribune.
Meer hierover bij de AGENDA .

Welk gebied bestrijkt de wijkgroep?
Op het kaartje ziet u in het grijs aangegeven gebied voor wie wij ons hard maken.
Globaal zijn dit de wijken Westertuinen, Warande, Binnenduin, Creutzberglaan en park “De Duinen”.

Ideeën, vragen of aanmelden voor een vergadering?
Mail:  info@westbeverwijk.nl

 

.

Reactiemogelijkheid is gesloten